BEZPIECZEŃSTWO I OBRONA

Coraz wyższe wskaźniki przestępczości, wandalizmu i terroryzmu, a także coraz większa liczba stref konfliktów, które doprowadziły do ??zwiększonego zapotrzebowania na systemy obserwacji w dziedzinie bezpieczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, centra monitoringu muszą przyjąć wiele strumieni z kamer wideo, jak również inne źródła, które muszą być stale monitorowane. Rozwiązaniem jest skalowalny system w postaci kontrolera ściany wizyjnej podłączony do ściany graficznej.
System powinien być niezawodny i solidny, w którym należy zwrócić szczególną uwagę do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych prywatnych jak i poufnych. Rozwiązania ścian wideo powinny być przystosowane do podłączenia różnych urządzeń i gwarantować poufność tych danych. Centra kontroli sprawdzą się dziedzinie zarządzania, wspomagania decyzji, zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury, CCTV, kontroli lotów, centrum dowodzenia wojsk. Specjalnie zaprojektowane systemy dla potrzeb sektora bezpieczeństwa i wykazały ich wysoką jakość w wielu instalacjach i muszą być dokładnie dostosowane do spełnienia specyfiki klienta.

Technologie możliwe do zastosowania