CENTRA KONTROLI

Centa kontroli mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak telekomunikacja, kontrola ruchu, transportu, lotnictwa, na lotniskach, zakładach użyteczności publicznej, służb ratunkowych, policji w centach danych i w zastosowaniach wojskowych. Ich cechą wspólną jest duży ekran który przedstawia ważne informacje przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Dlatego jasne jest, dlaczego tak ważne jest, aby opierać się na wysokiej jakości produktów do wyświetlania danych.

Ogólnie rzecz biorąc, systemy oparte o ścianę wizyjną lub telebim z ekranów bezszwowych  są wykorzystywane do zbierania, wizualizacji i dystrybucji różnego rodzaju informacji, w celu uczynienia ich widocznymi i dostępnymi dla wszystkich  osób obecnych w centrum kontroli, które zagwarantuje pełny dostęp do informacji i wpływa na skrócenie czasu na podjęcie decyzji. Specyficzne wymagania systemu opartego np. na ścianie graficznej zmienia się w zależności od obszaru zastosowania w odniesieniu do wielkości, skalarności i ilości podłączonych źródeł sygnału. Wymagania z jednej instalacji w porównaniu do  drugiej, nawet w tej samej dziedziny zastosowania mogą być różne dlatego jest szczególnie ważne, aby proponowane rozwiązania były elastyczne i dostosowywane indywidualnie.

Główne zalety wykorzystania ścian wizyjnych – videowall w Centrach Kontroli

  • wyświetlanie wszystkich ważnych informacji, a więc krótkie czasy reakcji i szybkie rozwiązywanie problemów w sytuacjach kryzysowych
  • rozbudowane możliwości kontroli
  • inteligentne rozwiązania z funkcjami kontrolnymi, takimi jak zarządzanie alarmami, presetów, itp
  • podział zadań
  • wiele możliwości wyświetlania
  • duża liczba różnych sygnałów / informacji / scenariuszy

Technologie możliwe do zastosowania