CENTRA KONTROLI – GOSPODARKA WODNA

Oczyszczalnie ścieków, wodociągi, tamy i zapory
W zakresie dostawy wody, oczyszczalni ścieków i wodociągach, tym większe zapotrzebowanie na wodę, wraz ze zmianą klimatu i zwiększenia objętości ścieków, nieuchronnie prowadzi do zwiększenia ilości danych. Ta informacja musi być koniecznie wyświetlany w sposób bardziej szczegółowy, jak przedstawiono w formacie dla użytkownika. Jako standardowe rozwiązanie w pomieszczeniach kontrolnych dla systemów SCADA i DCS, systemy ścian graficznych lub bezszwowych są niewątpliwie korzystne. Operatorzy mogą monitorować na ścianach wideo, obrazy z kamer, schematy połączeń i mają podgląd parametrów pomp, zaworów, manometrów, wskaźników i liczników, i inne informacje o stanie w czasie rzeczywistym.
Oznacza to, że kompleksowa kontrola zakładu produkcyjnego i przetwórczego jest możliwa, i zapewnia, że wady i awarie mogą być szybko zidentyfikowane i usunięte. Podstawowym problemem jest także aspekt bezpieczeństwa, który ma duży wpływ na wydajność i efektywność takich instalacji.

Technologie możliwe do zastosowania