CENTRA ZARZĄDZANIA RUCHEM

W dobie coraz zwiększonego ruchu, zwiększeniu liczby wypadków, pożarów w tunelach drogowych i kolejowych istotne jest by dane i informacje otrzymane z detektorów ruchu, sygnalizacji świetlnej, kamer i innych źródeł przysyłane były do centrum kontroli ruchu które w sposób czytelny zostaną zwiwualizowane na dużym ekranie. Gwarantuje to szybką kontrolę nad zarządzanymi danymi, a więc wzrost produktywności i wydajności w podejmowaniu ważnych decyzji.
Bezpieczeństwo dróg, tuneli, autostrad, sieci kolejowych, dróg wodnych i ruchu lotniczego w dużej mierze zależy od dostępności i czytelności danych i informacji dlatego niezbędnym jest zastosowanie w centralnej dyspozytorni systemu opartego na ścianie wideo ? ścianie wizyjnej.

Technologie możliwe do zastosowania