ENERGETYKA

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię istnieje również zapotrzebowanie na wydajne sposoby postępowania i systemów monitorowania. W tej dziedzinie ściany wizyjne w połączeniu z systemami SCADA są zazwyczaj wykorzystywane do centrów monitoringu i zarządzania. Operatorzy korzystają z informacji dostarczanych w czasie rzeczywistym które są wyświetlane na ekranach bezszwowych i profesjonalnych monitorach LCD których zaletą jest niezawodna praca 24h/7 połączona z doskonałymi parametrami wyświetlania (wysoka rozdzielczość i kontrast). Informacje prezentowane składają się głównie z wykresów przepływów, sieci energetycznych, rurociągów i napięcia, odczyty lądowych linii skrajni, poziomu ciśnienia, pompy i regulacji zaworów. Systemy ścian wizyjnych wraz z komputerami sterującymi doskonale sprawdzają się współpracy z systemami SCADA i aplikacjami DCS, których mogą służyć do wizualizacji graficznie procesów przemysłowych, podglądu procesów produkcji, wyświetlania tabel lub sygnałów z kamer.

Kontrolery ścian wizyjnych współpracują z oprogramowaniem specyficznym dla klienta i aplikacjami związanymi z przesyłem, dystrybucją i produkcją. Optymalne i niezawodne rozwiązanie systemu wizualizacji w decydujący sposób może przyczynić się do zapobiegania awarią.

Technologie możliwe do zastosowania: