ZARZĄDZANIE OBRAZEM

Zastosowanie kontrolera ściany graficznej, który może współpracować z ścianą graficzną czyli modułami DLP lub ścianą wizyjną złożoną z monitorów bezszwowych LCD wymaga zastosowania oprogramowania do zarządzania obrazem. Oprogramowanie do zarządzania służy do zarządzania wyświetlanymi oknami na ścianie graficznej, pozwala na określenie ich ilości i wielkości, które można zapisywać w postaci pliku z daną konfiguracją tzw. layout. To rozwiązanie podnosi ergonomię pracy w przypadku pracy na zmiany np. w dyspozytorniach, centrach kontroli, nastawniach bloków energetycznych, centrach zarządzania kryzysowego itp.

Podstawowe zalety systemu zarządzania obrazem:

  • współpraca z programami SCADA, DCS
  • współpraca z systemami Windows, UNIX oraz Linux
  • oprogramowanie w języku polskim

Podstawowe funkcje systemu zarządzania obrazem:

  • funkcja przechwytywania obrazu z dowolnego komputera podłączonego do sieci lokalnej
  • system zarządzania alarmami z aplikacji zewnętrznych
  • dowolne skalowanie otwartymi oknami (pozycja, rozmiar)
  • zapisywanie konfiguracji okien w tzw. layout
  • jednoczesna praca wielu użytkowników